Bisschops-Krommenhoek Online

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informatie Voorwaarden

Voorwaarden

E-mailadres Afdrukken PDF

LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE WEBSITE.

 

De volgende bepalingen zijn bindend voor het gebruik van deze Site.

©2008 R. Bisschops, Schiedam, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

 

Copyright

Alle logo’s op deze site zijn eigendom van R. Bisschops, Schiedam Nederland, hierna te noemen eigenaar, met uitzondering van de respectievelijke logo’s van toegepaste software van derden. Het ontwerp, de inhoud en de source code van deze website is eigendom van de eigenaar van deze website. Indien content van derden op deze site is geplaatst, is dat met instemming en of medeweten van de eigenaar van deze content. Indien toch content van derden op deze website voorkomt zonder toestemming van de eigenaar zal deze, na melding, direct verwijderd/aangepast worden.

 

Voorwaarden voor gebruik

Kopiëren, reproduceren of overdragen van delen of alle contant van deze website in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, is verboden. Dit met uitzondering van het gestelde onder Informatie op deze website.

 

Informatie op deze website

Informatie op deze site is afkomstig van verschillende bronnen. Bronnen gebruikt voor het samenstellen van de op deze site aanwezige (genealogische) gegevens en relaties zijn afkomstig van Internet, uit persoonlijke archieven en uit officiële archieven. De gebruikte bronnen worden geacht betrouwbaar te zijn. Bronnen zijn zoveel mogelijk vermeld bij de betreffende persoon en/of de gebeurtenis en geverifieerd.

De informatie op de site is met de groots mogelijke zorg samengesteld. De informatie op deze site is alleen ter informatie en niet officieel en/of definitief. Ook kunnen onnauwkeurigheden of typefouten voorkomen. Informatie kan wijzigen zonder bericht.

De informatie op deze site is niet bedoeld voor professioneel genealogisch onderzoek of advies zonder raadplegen van de oorspronkelijke bronnen. De informatie op deze site is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Informatie mag worden gebruikt voor niet commerciële publicatie(s), echter alleen na toestemming van de eigenaar van deze site en altijd met bronvermelding.

De eigenaar van deze site accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van gebruik van gegevens afkomstig van deze site en/of voor onjuistheid van gegevens op deze website.

 

Privacy

De privacy van ieder individu wordt door de eigenaar gerespecteerd. Dit geldt in het bijzonder voor nog levende personen en nog levende partners van overleden personen. Dit impliceert dat van deze personen geen gegevens, anders dan de naam, vrijelijk gepubliceerd worden. Mocht iemand toch bezwaar hebben tegen op deze site aanwezige gegevens, dan worden deze terstond verwijderd of aangepast na melding.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies bevatten informatie waarmee de website de gebruiker kan herkennen bij een hernieuwd bezoek aan de website. De cookies geplaatst door deze website bevatten geen enkele vorm van persoonlijke informatie noch worden deze gebruikt voor het verzenden van informatie betreffende de gebruiker naar deze website of enige andere locatie via het Internet. Cookies worden gebruikt voor het onthouden van de taal welke door de gebruiker is geselecteerd.

 

Links van deze website

Ondanks dat regelmatig gescand wordt kan het voorkomen dat links op de site niet meer werken. Hiervoor kan dan ook geen garantie gegeven worden. De eigenaar/webmaster van deze website wijst nadrukkelijk alle verantwoordelijkheid af betreffende informatie of content buiten deze website. Links op deze website zijn derhalve alleen aangebracht als service aan de gebruikers van deze website.

 

Links naar deze website

Het aanbrengen van links naar deze website is in principe toegestaan, echter dieplinken en/of hotlinken zijn niet toegestaan. De eigenaar/webmaster van deze site stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

 

Gebruikte software van derden

Joomla! en alle gerelateerde logo’s zijn eigendom van Open Source Matters, Inc. Joomla! Is gebruikt onder de GNU General Public License.

MediaWiki is gebruikt onder de GNU General Public License.

Laatst aangepast ( maandag 26 oktober 2009 20:49 )